Támogatók, szponzorok

Az Egyesület Elnöksége tisztelettel várja, fogadja azon magánszemélyek, jogi személyek, gazdasági szereplők érdeklődését, akik céljaink megvalósításához anyagi segítséget tudnak, szeretnének nyújtani. Az Egyesület Alapszabálya (kivonat): II. 3. Az egyesület különleges jogállású tagjai: 3.1. Pártoló tag: A pártoló tag jogai és kötelességei megegyeznek a rendes tag jogaival és kötelességeivel, kivéve, hogy szavazati joggal nem rendelkezik, tisztségbe nem választható, és nem fizet tagdíjat.. 3.3. Az egyesület különleges jogállású tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Közgyűlésen, vagyoni hozzájárulással segíthetik az egyesület működését.
Az Egyesület számlaszáma: 11748007-20196903 OTP Bank Rt.
nyilvántartási száma: 19-02-0003566
adószáma: 18653995-1-19