Magunkról

Miért láttuk szükségesnek az egyesület létrehozását? Mert tapasztalatainkon érlelt álláspontunk szerint:
 • A különböző addikciós tüneteteket mutatókkal való foglalkozás szinte minden ellátási területen (egészségügyi, szociális, stb.) közismerten kudarcos eredményű tevékenységnek élhető meg.
 • A kudarc, eredménytelenség az addiktológiai szakmai megközelítés hiányosságaiból, esetenként eredendően hibás, az utóbbi évtizedekben meghaladott, téves mivoltából adódik.
 • A tervezett működés szakmai alaptételei, hitvallása az eredményes ellátás – másutt már bizonyított - tapasztalataiból fog meríthet.
 • A térségben korszerű, hatékony addiktológiai ellátás alig vehető igénybe.
 • A tervezett intézményeink szaktevékenysége a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében ma még hiányzó addiktológiai ellátási formákat, szolgáltatásokat nyújthat,
 • integráló szerepet tölthet be a már létező ellátási formák között.
  Miért most alakultunk meg? Mert
 • napjainkra létrejöttek a hiányzó ellátási elemek kialakításának feltételei,
 • erős társadalmi igény jelentkezik az ország más területein már elérhető, működő, hatékony ellátásokra,
 • a jelentkező igényt a jelenleg létező ellátó rendszer szinte minden területéről megfogalmazták (szakemberek, érintettek egyaránt),
 • a tervezett intézmények sajátos feladatainak realizálása más módon, jelenleg és hosszabb távon nem oldható meg a térségben.
  Egyre több szakember fogadja el:
 • A függőség gyógyíthatatlan, krónikus, kezeletlenül súlyosbodó rendellenességbetegség (DSM-V, BNO).
 • A zavar, betegség kiterjed a személy testi, lelki egészségére, családi és egyéb kapcsolatira (bio-, pszicho-, szociális meghatározottságú).
 • Ezeknek megfelelő irányú beavatkozásokra van szükség multi-professzionális-team szervezésével.
 • A függőségben szenvedő felépüléshez szükség van a kliens spirituális erőforrásainak bevonására, mely téren a tervezett ellátás alapoz az önsegítő közösségek pótolhatatlan tapasztalataira, erejére, spirituális programjára.
  Az egyesület céljai:
 • Az egyes emberek, családok, közösségek egészségének megóvása, az egészséges személyiségfejlődés elősegítése, illetve egészségügyi, mentális rehabilitációs tevékenység végzése a különböző addikciókkal érintettek körében.
 • A függőségekkel kapcsolatban rendelkezésre álló valós, korszerű ismeretek és hiteles tapasztalatok felhasználásával az egyének, közösségek téves szemléletének, hozzáállásának pozitív befolyásolása, formálása.
 • Az addikciók kezelése körében eredményes, közösségi alapú, rendszerszemléletű, betegségelvű és felépülés-központú eljárások, technikák alkalmazása, elterjesztése, hozzáférhetővé tétele a függőségekkel érintettek, a legfenyegetettebb csoportok (pld. fiatalkorúk), az érintettek, valamint az érdeklődők részére.
 • A hatékony addiktológiai megelőzésre és rehabilitáció megvalósítására, végzésére felkészült, együttműködésre alkalmas múlti-professzionális szakmai csoport létrehozása és működtetése, mely tevékenysége keretében felhasználja az önsegítő csoportok és az egyének spirituális erőforrásait
 • Együttműködés szervezése és fenntartása az egészségügyi és szociális ellátórendszerben szereplő szakemberekkel (háziorvos, pszichiáter, pszichológus, családgondozó, szociális munkás, pedagógus, stb.) annak érdekében, hogy az addikciós problémák felismerésre, az érintettek hatékony kezelésbe kerüljenek, a kliensutak követhetőbbek legyenek.
  Terveink szerint az Egyesület szolgáltatásait:
 • Addiktológiai Konzultációs- és Csoport-Központot,
 • a közhasznúvá válás mellett - a nappali ellátó, majd
 • terápiás intézet
keretei között valósítja meg.   Az Egyesület közhasznú tevékenységei:
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, (Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 35. §.)
 • szociális alapellátás keretében családsegítés, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás. (A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. § (4) a, c, d, e, f,)
 • gyermekvédelem területén pszichológiai, nevelési, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 39. §, (2) b)
 • beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő gyermekek részére nevelési tanácsadás, pszichológiai ellátás biztosítása. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 4. § (2), 18. § (2) d))
Az Egyesület Alapszabálya: Letöltés PDF formátumban